De ijsbaan is
gesloten

30-06-2022

Agenda Ledenvergadering 2 Nov 2021

Thursday 21 October 2021 15:04

Algemene ledenvergadering van de IJsbaanvereniging Lemelerveld op dinsdag
2 november 2021 in de kantine t Schaatspunt;,
Punterstraat 28a, Lemelerveld. Aanvang 20.00uur

1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken/Mededeling
4. Begroting 2020-2021 en 2021- 2022
5. Verslag penningmeester 2019-2020 en 2020-2021
6. Verslag kascommissie W. Bouwhuis en J. Zieleman
7. Pauze
9. Verkiezing kascommissie aftredend. ?
10. Bestuursverkiezing
Aftredend: G. Zwinselman Herkiesbaar
W. Koenjer Herkiesbaar
T. Hulsink Herkiesbaar
12. Machines na zien
13. Rondvraag
14. Sluiting

Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich voor de aanvang van de vergadering opgeven bij een der bestuursleden aldaar.
Terug